Trương Ngọc Phú - David Trương

Blog cá nhân chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư nhà đất, nghề bất động sản, trải nghiệm cuộc sống.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Đặc điểm và nội dung

Hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản pháp lý đảm bảo quyền lợi cho hai bên thực hiện giao dịch. Vậy hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Trong mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chứa những thông tin quan trọng nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết câu trả lời.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại mà trong đó bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa và nhận thanh toán từ bên mua. Bên mua có nghĩa vụ thanh toàn và nhận quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán.

Hợp đồng mua bán theo cách hiểu đơn giản là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa người bán và người mua hàng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Trong quy định của luật thương mại không đề cập đến định nghĩa về HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại. Tuy nhiên, ta có thể dựa vào khái niệm hợp đồng mua bán tài sản trong luật dân sự để định nghĩa mầu hợp đồng mua bán hàng hóa.

Theo Điều 428 Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên mà trong đó bên bán có nghĩa vị giao tài sản cho bên mua và nhận tiền. Còn bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán và nhận tài sản. Tài sản được hiểu là động sản, bao gồm cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản gắn liền với đất.

Phân loại mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Dựa theo các yếu tố đối tượng, chủ thể, nơi xác lập và thực hiện hợp đồng, người ta chia hợp đồng mua bán hàng hóa thành hai loại là: HĐ mua bán hàng hóa trong nước và HĐ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài.

Tại Điều 758 Bộ luật dân sự 2015 quy định định nghĩa HĐ mua bán hàng hóa quốc tế về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bạn có thể hiểu một mẫu hợp đồng được xem là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ khi có căn cứ vào các yếu tố sau:

  • Chủ thể: Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên không cùng quốc tịch.
  • Đối tượng và hàng hóa: Đối tượng của hợp đồng nằm ở ngoài nước.
  • Nơi xác lập và thực hiện hợp đồng: Hợp đồng được giao kết ở nước ngoài và có thể thực hiện trong nước hoặc một nước thứ 3.
Phân loại mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Phân loại mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Điều cần lưu ý trong mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là các bên gia thỏa thuận, ký kết hợp đồng sẽ rất dễ gặp các rủi ro đặc thù như: xung đột pháp luật, thanh toán, thực thi cam kết hợp đồng , do quá trình vận chuyển. Để tránh những điều này, các bên tham gia cần thảo luận và soạn thảo ra một bản hợp đồng chi tiết nhất.

Đặc điểm chung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Tùy vào hàng hóa mua bán mà mỗi mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có đặc điểm khác nhau. Nhưng nhìn chung, một mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đều có đặc điểm chung sau:

Mẫu hợp đồng ưng thuận

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một giao kết ở thời điểm các bên hoàn tất các thỏa thuận cơ bản. Hợp đồng có hiệu lực không phụ thuộc vào thời điểm bàn giao hàng hóa. Bàn giao hàng hóa chỉ là hành động của bên bán nhằm thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng mua bán đã có hiệu lực.

Tính đền bù

Từ thời điểm ký kết hợp đồng, bên bán phải có nghĩa vụ giao quyền sở hữu hàng hóa và nhận tiền tương ứng với giá trị hiện hành của sản phẩm. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán và nhận hàng hóa từ bên bán.

Đặc điểm chung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Đặc điểm chung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng song vụ

Các bên tham gia giao kết hợp đồng sẽ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia. Đồng thời có quyền lợi đòi hỏi bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Hợp đồng mua bán hàng hóa tồn tại hai nghĩa vụ chính mang tính qua lại và liên kết chặt chẽ với nhau là: Nghĩa vụ của bên mua phải thanh toán cho bên bán và nghĩa vụ của bên bán phải bàn giao hàng hóa cho bên mua

Nội dung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa là tập hợp các điều khoản thỏa thuận nhằm thể hiện quyền và nghĩa vụ của các mối quan hệ trong hoạt động mua bán hàng hóa.

Tùy thuộc vào quy định của pháp luật từng quốc gia mà hợp đồng sẽ có những nội dung chủ yếu. Việc quy định nội dung của hợp đồng mua bán có ý nghĩa hướng các bên tập trung vào các nội dung quan trọng. Tạo điều kiện để quá trình thực hiện giao dịch được thuận lợi và hạn chế những tranh chấp.

Theo quy định của luật thương mại Việt Nam, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn nhất cần chứa các thông tin: Đối tượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm nhận giao hàng.

Nội dung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Nội dung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Trên đây là một số thông tin liên quan đến mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa các bạn cần biết. Đây là một văn bản pháp lý nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên cùng tham gia thoả thuận về một hoạt động mua bán. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ càng để đảm bảo quá trình mua bán diễn ra an toàn và hiệu quả nhất.

Xem thêm: