Trương Ngọc Phú - David Trương

Blog cá nhân chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư nhà đất, nghề bất động sản, trải nghiệm cuộc sống.

Danh mục: Nghề Sales

Kỹ năng sale: Kiến thức nền tảng và kinh nghiệm "xương máu"

Kỹ năng sale là cách gọi chung của một hệ thống các kỹ năng quan trọng bậc nhất đối với người bán hàng, bất kể bạn đang công tác ở ngành, lĩnh vực hoặc phân phối sản phẩm nào. Đây là kỹ năng quyết định đến vị trí và khả năng thăng tiến của người làm nghề sale.